Közösségek - Napközis munkaközösség


Szakmai vezető: Boda Judit

Iskolánkban a 2011/2012-es tanévben 6 napközis csoport működik 161 fővel. Az 1.a és 1.b osztályokhoz tartozó napközis csoportok (1. és 2.) összetétele homogén, a többi csoporté heterogén.

A napközi otthonban az alsó tagozatos diákok délutáni ellátását biztosítjuk a délelőtti tanórák befejezésétől 16 óráig saját csoportban, 16.30-ig összevontan.

A napköziben elsődleges feladatunk a délutáni tananyag megértésének elmélyítése, felkészülés a másnapi tanórákra. Ezen kívül szervezzük tanulóink tanórán kívüli tevékenységét foglalkozások (kulturális, sport, technikai, heti értékelés, séta) és klubfoglalkozás keretében. Rendszeresen részt veszünk a Diákönkormányzat és az ünnepekhez kapcsolódó Játszóházak programjaiban.

Napközis nevelőink felkészült, szakmájukat szerető pedagógusok. Ügyes szervezéssel oldják meg az egyre növekvő délutáni elfoglaltságok közepette is a gyermekek délutáni felkészülését és foglalkoztatását.

english magyar deutsch english