Bemutatkozás


Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola

A Nádasdy Tamás Általános Iskola Sárvár egyik legszebb helyén csöndes nyugodt környezetben található. Északról az Alkotmány útra, déli része a város szabadidőpartjára, a Csónakázó tavakra tekint. Nyitott a természet felé, természetes határa a Gyöngyös patak. 1975-ben épült a gyorsan emelkedő lélekszámú városlakók gyermekei számára. Ma a város és Vas megye egyik elismert oktatási színhelye.

Iskolánk 8 évfolyamos alapképzést adó intézmény. Jelenleg 20 osztályban több mint 500 gyermek tölti napjait falai között. Feladatunk az általános műveltséget alapozó felkészítés a középfokú képzés számára. Továbbtanuló diákjaink a város és megye középiskoláiban megállják helyüket.

Pedagógiai programunkban nevelőtestületünk az alábbi fő elveket hirdeti és vallja. A nálunk tanuló és végzett diákok legyenek műveltek és humánusak. Tiszteljék a hagyományokat, becsüljék a demokráciát, szeressék hazájukat. Éljenek egészségesen. Megszerzett tudásuk tegye őket boldoggá, sikeres felnőtté.

Képzési rendszerünkről

A tanulmányaikat kezdő diákjaink a pedagógiai programunkban leírt feladat és követelményrendszer alapján végzik. Az alsó tagozatos tanulóink életét az osztálytanítók szervezik a napközis nevelőkkel együtt. Barátságos, ízlésesen díszített osztálytermekben történik a tanítás-tanulás folyamata.

Olvasási és írástanulási módszerként a hagyományos szótagoló technikát alkalmazzuk. Iskolánk első osztálytól emelt szintű testnevelés oktatási képzést folytat. A beiratkozó gyermek tanulmányait bármelyik osztályban kezdheti. Napközi otthonban a délutáni ellátást biztosítjuk. Feladatuk a délelőtti tananyag megértetése. Szabadidős tevékenységeket is szervezünk, sport, játék, kulturális, technikai és klub foglalkozásokat.

Felső tagozaton elkezdjük a szakrendszerű képzést, részben folytatjuk 5. és 6. osztályban a nem szakrendszerű oktatást magyar és matematika tantárgyak esetén. Tanulóink német és angol nyelv tanulása közül választhatnak. A kompetencia alapú oktatás fontosságát nevelőtestületünk elismeri, törekedünk arra, hogy tanítványaink egyre jobb eredményeket érjenek el.
Iskolai hagyományrendszerünk kiépült, újabbakkal bővítjük. A projectnapok és hetek beépülnek tantervünkbe.

Alapítványaink a Talentum és Kincskereső segíti a tehetséges gyerekek további fejlődését, kulturált szabadidős tevékenységét.

A Nádasdy diáksport-egyesület szerteágazó sporttevékenységével az egészséges életmódra nevel. A délutáni sportfoglalkozások közösségformáló erejűek.

english magyar deutsch english