COVID-19 intézményi eljárásrend


Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a Sárvári Nádasdy Tamás Altalános Iskolában a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Az Intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. augusztus 17-én kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről készült. Módosítva a 2020. szeptember 7-én kiadott az Intézkedési terv módosítása című dokumentumok alapján.

1. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

1.1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja! Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, illetve dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kőrházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatősági házi karantén esetén a járványügyi hatőság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

1.2. Iskolánk minden szükséges intézkedést megtesz az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. I .3. Az iskolánkban gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyezzük el.

1.4. A folyosókon egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

1.5. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését igyekszünk elkerülni. Az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. A csoportbontások miatti osztálytermek, foglakoztatószobák, öltözők váltása között felületfertőtlenítést végzünk.

1.6. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

I .7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél figyelünk arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

1.8. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban későbbi időpontban döntünk.

1.9. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben vagy a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.

I. 10. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

1.11. Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük, tavaszra vagy a későbbi évfolyamokra halasztjuk. 1.12. Az intézményben a délutáni sportfoglalkozásokat, tömegsportot, énekkart és táncszakkört átmenetileg felfüggesztjük.

2.  Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

2.1. Az intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, aminek használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét! Az étkezések előtt és után alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, amelyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.

Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

2.2. Iskolánkban az iskolába történő belépéstől kezdve a folyosókon, a mellékhelyiségekben és a közösségi helyiségekben kötelező minden tanulónak és dolgozónak a maszk használata. Kérünk mindenkit, hogy a védőmaszkot az előírtaknak megfelelően használja!

2.3. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.

2.4. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

2.5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületeket (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtő-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.), valamint a padlót és a mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítsük.

2.6. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szemek megfelelő védőeszközt biztosítunk, amelyek viselése kötelező.

2.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Ez vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra és a szociális helyiségekre is.

2.8. Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

3.  Étkeztetésre vonatkozó szabályok

3.1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor figyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.

3.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordíttatunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

3.3. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, napközis csoportok keveredését elkerüljük, sorban álláskor a védőtávolságot betartatjuk.

4.  Tanulói hiányzások kezelése

4.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatősági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

4.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

4.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szőlő 20/2012. (VIII. 31 .) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok szerint járunk el.

5.  Teendők beteg személy esetén

5.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

Az elkülönítés helye: orvosi szoba.

5.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

5.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

5.4. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

5.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, amely alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Lakat Attila sk. intézményvezető

english magyar deutsch english