DÖK - dokumentumok


Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Diákönkormányzata

 

Iskolánk diákönkormányzata minden évben nyári táborozást szervez.

A részvétel feltételei a következők:

A)    A tanuló részéről:

 1. Tanulmányi előmenetele megfelelő, egy tantárgyból sem kell javítóvizsgát tennie.
 2. Magatartása a nevelőtestület határozata alapján „jó” vagy „példás" minősítésű.
 3. Az adott tanév során nincsen súlyos magatartási vétsége, osztályfőnöki intője, igazgatói, ill. tantestületi figyelmeztetése.
 4. Önálló, társaival szemben toleráns, képes alkalmazkodni.
 5. A „Tábori jelentkezési lap” -ot a szülő által aláírva a megadott határidőre osztályfőnökének leadja.
 6. A táborozás ideje alatt a diák megfelelő magatartást tanúsít, betartja

a legalapvetőbb tábori rendszabályokat, melyek a következők:

-          Engedély nélkül a tábor területét tilos elhagyni.

-          A táborozás ideje alatt szeszes ital, cigaretta, ill. kábítószer használata tilos.

-          Éjjel 23 órától reggel 7 óráig köteles minden tanuló a saját szobájában tartózkodni.

 

B)    A szülő részéről:

 1. A szülő a „Tábori jelentkezési lap” kitöltésével igazolja, hogy gyermekét a táborba elengedi, a költségeket vállalja és határidőre befizeti.
 2. A szülő a tábort május 31-ig mondhatja le.
 3. Gyermekének egészségi állapotáról valós információkat adva kitölti a „Szülői nyilatkozat”-ot és azt a táborba való induláskor a névsort olvasó pedagógusnak átadja.
 4. A szülő vállalja, hogy amennyiben a táborvezetőség értesíti, hogy gyermeke a tábori rendszabályokat megszegte, vagy gyermekét súlyos betegség támadta meg, akkor 24 órán belül gyermekét a táborból hazaviszi anyagi visszatérítés nélkül.
 5. A szülő vállalja, hogy gyermekét a táborba indulás megadott helyszínére pontosan odahozza, ill. a táborból való hazaérkezéskor gyermekét ott várja.

 

A fentieket iskolánk diákönkormányzata és tantestülete egyöntetűen elfogadta.

 

Sárvár, 2017. január 20.

english magyar deutsch english