Tisztelt Szülők!

A december havi étkezési térítési díj fizetése:

2021. december 13-16. között
7.30 - 16.30 óráig

az IGESZ irodában.

Az étkezési díjat szíveskedjenek a fenti időben befizetni!

english magyar deutsch english