Fejlesztőpedagógia


Intézményünkben 2004 óta fejlesztő foglalkozásokat tartunk.

Fejlesztő pedagógus:   Balogh Judit Katalin

Feladata:
Félelem és stressz nélküli, bizalomteli, biztonságot nyújtó, gyermek- és tanulásbarát légkör megteremtése, ahol a tanulás, a tudás megszerzése nem kényszer, hanem örömforrás.

Mely tanulókat érint?
Azokat, akik beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel, illetve a megismerő funkciók  vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek.
Az, hogy ki kapjon fejlesztést, tanév elején derül ki, a fejlesztő pedagógus felmérései alapján, illetve az osztálytanító javaslatára.
A gyerekek fejlődési állapotával történő összevetés után készíti el a pedagógus az egyéni fejlesztési tervet.

Munkaformák:
-frontális munka egyéni  megsegítéssel
-páros és csoportmunka

A tanulók heti 1 vagy 2 órában kapnak megsegítést. Az oktatás nem osztályteremben, hanem egy különálló logopédiai  szobában történik kiscsoportos fogalakozás keretében.

english magyar deutsch english