Könyvtár - A könyvtárhasználat szabályai


A KÖNYVEK RAKTÁRI RENDJE

A könyvtárban minden könyvnek megvan a maga helye a polcon. Ez a szigorú rend biztosítja, hogy gyorsan megtalálhassuk a keresett könyvet.

A szépirodalmi művek (regények, verses kötetek, mesekönyvek) íróik, szerzőik vezetéknevének betűrendjében sorakoznak a polcokon.

A szakirodalomba tartozó tudományos és ismeretterjesztő műveket témájuk, tárgyuk szerint csoportosítjuk.

Kézikönyvtár: A könyvek többsége szabadpolcon van és kölcsönözhető. A kézikönyvekből (lexikonok, enciklopédiák, atlaszok, szótárak, monográfiák...) álló kézikönyvtár viszont azt a célt szolgálja, hogy a legkülönfélébb kérdésekre mindig gyors, pontos választ tudjunk adni. A gyors informálódás és tájékoztatás érdekében a könyvtár ezeket a dokumentumokat helyben használathoz köti, illetve ezek kölcsönzését korlátozza.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT SZABÁLYAI

Használók köre:

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A könyvtár használatának módja, szolgáltatások:

Kölcsönzés
Az erre a célra kijelölt állományrészből
Tanulóknak: maximum 3 darab könyv 3 hétig kölcsönözhető
A kölcsönzési határidő – indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.
Ha az olvasó a kölcsönzési határidőn belül nem hozta vissza a dokumentumokat, késedelméről az osztályfőnökén keresztül értesítést kap. A dokumentumok további kölcsönzéséből kizárjuk azokat, akik háromszor nem hoztak vissza időre.

Helyben használat
A beiratkozott olvasók nyitvatartási időn belül használhatják az olvasótermi, kézikönyvtári állományt. Ezeket a dokumentumokat – lexikonok, enciklopédiák, kéziratok, folyóiratok, szótárak, CD-k – kölcsönözni nem lehet. A könyvtárat és olvasótermet a könyvtáros tudtával lehet igénybe venni. A nyitvatartási időn kívül az olvasóba csak tanári felügyelettel léphet tanuló. Ezekbe a helyiségekbe kabátot, táskát, saját könyvet, élelmiszert bevinni nem szabad.

Könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások

Tájékoztatás, irodalomjegyzék összeállítás

A könyvtáros segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom (információk) kutatásában. Kérésre összegyűjti meghatározott téma irodalmát, illetve esetenként ajánló jelleggel is készít irodalomjegyzéket.

Könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása
(vetélkedők, mesedélután, filmvetítés…stb)

A könyvtári viselkedés szabályai:

  • Az iskolai könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodhatnak, akik tanulni, kutatni, olvasni szeretnének.
  • A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása.
  • A könyvtárba enni-innivalót nem szabad behozni!
  • Táskát, kabátot az ajtónál, a kijelölt helyen kell elhelyezni.
  • Az olvasónak kötelessége vigyáznia könyvekre, folyóiratokra, bútorokra. A könyvbe firkálni, a könyv lapjait kitépni nem szabad!

A tanulók a házirend részeként ismerik meg a könyvtárhasználat szabályait, és ezzel ennek betartása rájuk nézve kötelezővé válik.

english magyar deutsch english